ورود
عضویت

گروه مشاوره پدرام

0912 - 0361341 0263 - 3506687 با ما تماس بگیرید
تاریخ خبر: 1401/08/02

زمان ثبت نام کنکور سراسری 1402


مطابق آخرین تغییرات کنکور سراسری 1402 ، این آزمون در دو نوبت دی ماه 1401 و تیر ماه 1402 برگزار خواهد شد که فرآیند ثبت نام هریک به صورت مجزا تعیین شده است .

 

متقاضیان شرکت در هریک از دونوبت کنکور 1402 می بایست مطابق برنامه زیر جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند :

 

نوبت اول کنکور سراسری 1402 : از 8 تا 14 آبان ماه 1401

نوبت دوم کنکور سراسری 1402 : از 15 تا 21 فروردین ماه 1402